СЪВЕТ НА ОБЩНОСТТА КЪМ РА СРЕДЕЦ

ДОБРОВОЛЕН И НЕЗАВИСИМ КОНСУЛТАТИВЕН ОРГАН

за нас

Съветът на общността към РА Средец е доброволен и независим консултативен орган, който обединява граждани и организации, с цел изграждане на динамична, благоприятна, здравословна и справедлива среда в района. Насърчава се гражданското участие чрез включване на всички заинтересовани - организации, социални групи и граждани от района. Една от основните цели е подпомагане и съветване на кмета в разработването на политики за развитие на района.
екип

Структура на СОРАС

Нормативна база

РАБОТНИ ГРУПИ

Съветът може да създава работни групи с цел по-детайлно и експертно разглеждане на определени теми. Създадени към момента са групи свързани с:

Транспорт и благоустройство

Транспорт и благоустройство

Образование, здравеопазване и детски права

Образование, здравеопазване и детски права

Зелени площи, бездомни животни, спорт и детски игри

Зелени площи, бездомни животни, спорт и детски игри

Търговия и търговски обекти

Търговия и търговски обекти

Култура, културно и историческо наследство

Култура, културно и историческо наследство

Обществен ред и сигурност

Обществен ред и сигурност

НОВИНИ