Контакти

Свържете се с нас

Ако имате идеи за развитието на района или сте установили неадресиран проблем, уведомете Съвета.
гр. София 1000, ул. "Леге"6
02 948 43 22
savet@sredec-sofia.org