Среща на Съвета на общността към РА Средец се проведе на пети октомври

На срещата присъстваха:

 • Здрава Стоева (Център за приобщаващо образование);
 • Стефан Ангелов (гражданин);
 • Андрей Врабчев (гражданин);
 • Борис Мархолев (Председател на сдружение „Родителско настоятелство към ОДЗ 18 – София”);
 • Mария Кавлакова (гражданин);
 • Петър Кошничарски и Константин Петров (Да спасим нашата улица Цар Иван Асен II);
 • Елица Тодорова (На ти с природата).

В срещата се включиха и следните представители на организациите, модериращи създаването на Съвета:

 • Милена Фетваджиева (Фрагмент);
 • Ива Белокапова (Група град);
 • Драгомир Константинов (Зеленика);
 • Йорданка Ганчева и Павлина Петрова (Форум).

Гости на срещата бяха:

 • Мария Ачкова и Димитър Георгиев (РА „Средец”);
 •  Христо Танев и Мария Магдалена Димитрова, представители на фирма Onboard CRM и фондация „Bridge the gap”.

Срещата протече при следния дневен ред:

 1. Приемане на нови членове на Съвета (такива, които са участвали в процедурата за набиране на номинации, но не са успели да присъстват на учредителната сбирка);
 2. Разглеждане на текущи организационни въпроси и вземане на важни организационни решения, като това дали Съветът ще има председател и организационен секретар или двама секретари, и съответно избор на изпълняващи тези функции;
 3. Подписване на правилата за работа и декларацията за личен ангажимент на членовете на Съвета от всеки член на Съвета;
 4. Избор на теми, които да бъдат включени в годишната работна програма на Съвета;
 5. Определяне на дата и предварителен дневен ред за следваща среща;
 6. Разни.