Предварителна среща на членовете на Съвет на общността към РА Средец

На 13 септември 2016 г. се проведе предварителна опознавателна среща на членовете на Съвета на общността към РА Средец.

Участници

  • Здрава Стоева (Център за приобщаващо образование);
  • Диана Алексиева (Психотерапевтичен институт по социална екология на личността);
  • Контантин Петров (Да спасим „Цар Иван Асен II”);
  • Стефан Ангелов (гражданин);
  • Mария Кавлакова (гражданин);
  • Ирина Мутафчийска (Съюз на урбанистите в България);
  • Петър Кошничарски (Да спасим „Цар Иван Асен II”).

Присъстваха и представители на организациите, модериращи създаването на Съвета:

  • Ивайло Хлебаров (Фрагмент);
  • Милена Фетваджиева (Фрагмент);
  • Драгомир Константинов (Зеленика) и Павлина Петрова (Форум).

Участие в срещата взе и районният кмет Мария Ачкова.

Представени бяха проекта, в рамките на който се създава съвета и финансиращата го Програма Европа 2016 на СО, както и предложението на модераторите на съвета за състав и правила за работа на Съвета. Обсъдени бяха възможностите за взаимодействие с Кмета на района (настоящ и бъдещ), както и предложения за теми, с които да стартира работата на Съвета.

Следващата среща, на която ще бъде учреден Съвета на общността към РА Средец, ще се състои на 20.09.2016 г., 18:30 ч., в сградата на РА „Средец.