Информация за проведената на 12.10.2016 г. среща на Съвета на общността към РА Средец

Място и дата на проведената срещата

На 12.10.2016 г., в сградата на РА Средец, се проведе среща на Съвета на общността към РА Средец

На срещата присъстваха

 • Здрава Стоева (Център за приобщаващо образование);
 • Андрей Врабчев (гражданин);
 • Борис Мархолев (Председател на сдружение „Родителско настоятелство към ОДЗ 18 – София”);
 • Mария Кавлакова (гражданин);
 • Петър Кошничарски (Да спасим нашата улица Цар Иван Асен II);
 • Елица Тодорова (На ти с природата).

Към срещата се присъединиха и следните представители на организациите, модериращи създаването на Съвета:

 • Драгомир Константинов (Зеленика);
 • Йорданка Ганчева и Павлина Петрова (Форум).

Гости на срещата бяха:

 • Мария Ачкова и Димитър Георгиев (РА „Средец“);
 • Христо Танев и Илияна Захариева, представители на фирма Onboard CRM и фондация „Bridge the gap“.

Срещата протече при следния дневен ред:

 1. Тематична среща на Съвета на тема „Транспорт и инфраструктура”, организирана от Спаси София;
 2. Тематична среща на тема „Гражданско наблюдение и контрол”, организирана от фондация Зеленика;
 3. Разглеждане подадено заявление за членство от Петко Карамочев, активен гражданин от района;
 4. Разглеждане на текущи организационни въпроси.