Информация за проведената среща на Съвета на общността към РА Средец

Проведе се среща на Съвета

На 25.10.2016 г., в сградата на РА Средец, се проведе среща на Съвета на общността към РА Средец.

На срещата присъстваха:

 • Андрей Врабчев (гражданин)
 • Борис Мархолев (Председател на сдружение „Родителско настоятелство към ОДЗ 18 – София”)
 • Константин Петров (Да спасим нашата улица Цар Иван Асен II)
 • Елица Тодорова (На ти с природата)
 • Стефан Ангелов (гражданин)
 • Ирина Мутафчийска (СУБ)

Присъстваха и представители на организациите, модериращи създаването на Съвета:

 • Драгомир Константинов (Зеленика)
 • Йорданка Ганчева и Павлина Петрова (Форум)
 • Милена Фетваджиева и Ивайло Хлебаров (Фрагмент)
 • Димитър Паскалев
 • Петър Торньов и Ива Белокапова (Група Град)

Участие в срещата взеха също:

 • Мария Ачкова
 • Димитър Георгиев
 • Ирена Пелова и Жанета Колева (РА „Средец”)

Срещата протече при следния дневен ред:

 1. Тематична среща на тема комуникация с гражданите и представители на местната власт (районна администрация и СО), организирана от фондация Форум и сдружение Фрагмент;
 2. Тематична среща на тема градска среда, организирана от фондация Група град;
 3. Организационни въпроси на Съвета – приемане на нови членове на съвета и други.