Удължава се срока за изпращане на номинации

Промяна в срока за участие

Удължава се срока за изпращане на номинации за членство с право на глас в създаващия се Съвет на общността към РА Средец.

Във връзка със старта на сезона на летните отпуски, срокът за изпращане на номинации за членство в създаващия се Съвет на общността към РА Средец се удължава до 17:00 часа на 02.09.2016 г.

Съвет на общността

Съветът се  учредява в рамките на проект „Създаване на Съвет на общността към РА Средец“, изпълняван с финансовата подкрепа на Столична община Програма Европа 2016 г. от фондация „Форум“ в партньорство със сдружение „Фрагмент“, фондация „Зеленика“, фондация „Група град“, Спаси София и РА Средец и се базира на добри практики за гражданско участие в развитите демокрации.

Той е независим граждански консултативен орган с двугодишен мандат. Неговата основна цел е повишаване на гражданското участие в процеса на създаване и прилагане на местни политики в Средец.

На своите  публични и отворени за гражданско участие заседания, Съветът ще обсъжда и предлага решения на въпроси, свързани с обществения живот и местните политики за развитие на района.

От съществено значение за неговия успех са принципите, върху които се изгражда, а именно:

  • отвореност и прозрачност;
  • активно гражданско участие;
  • ангажираност;
  • диалог и търсене на баланс между частните и обществени интереси.

С цел осигуряване на максимална представителност, но и оперативна ефективност в работата на съвета, се предвижда неговият състав да бъде от 15 члена с право на глас, всеки от които има свой официален заместник.

Окончателният състав на съвета зависи от броя и вида на получените номинации.

Основната идея е той да включва:

  • по 1 гражданин от различните части на района (условно 5);
  • по 1 представител на граждански организации, работещи в областите – хора в неравностойно положение, здравеопазване, образование, околна среда, култура и спорт, градско планиране (архитектура и градоустройство, транспорт и инфраструктура);
  • 3-ма представители на малкия и микробизнес в района.